Shield

Willem van Langedries, ridder in 1281 en eertijds behorende tot één der voornaamste geslachten uit het Limburgse, voerde als wapen "in rood, bezaaid met gouden blokjes met over alles heen een gouden leeuw".